Piosenka o szczêœciu - Fomins feat Kleins lyrics | LyricsOfSong.com
Song Lyrics >> F >> FO >> Fomins >> Piosenka o szczêœciu

Fomins feat Kleins - Piosenka o szczêœciu lyrics


Nana, nana nanana
Nana nanana nana
Nikt nie chce byæ sam
Nikt nie chce sam ¿yæ
Powiedzmy to g³oœno bo ¿aden to wstyd
Nikt nie chce sam jeϾ
Nikt nie chce sam spaæ
Kto mo¿e daæ wiele ten czasem chce braæ
A wko³o dziewczêta, faluje ich t³um
Uroda jak woda i rzucasz siê w nurt
Dotykasz ich w³osów
I s³yszysz ich œmiech
Na pewno i ona tu jest
Hej hej, zaœpiewaj to jej
Nie musisz dobieraæ s³ów
Szczêœcie nie czeka
Hej hej, opowiedz to jej
Nie musisz ulegaæ ju¿
Szczêœcie jest dzisiaj tu¿ tu¿
Ja nie chcê byæ sam
Ja nie chcê sam ¿yæ
A mówiê to g³oœno bo ¿aden to wstyd
Ja nie chce sam jeϾ
I nie chcê sam spaæI mogê daæ wiele
Wiêc czasem chcê braæ
A wko³o dziewczêta, ze snu budzê siê
Uroda jak woda i p³ywam dziœ w niej
Dotykam ich w³osów
I s³yszê ich œmiech
Bo czujê, ¿e ona tu jest
Hej hej, zaœpiewaj to jej
Nie musisz dobieraæ s³ów
Szczêœcie nie czeka
Hej hej, opowiedz to jej
Nie musisz ulegaæ ju¿
Szczêœcie jest dzisiaj tu¿ tu¿
Hey
Nana, nana nanana
Nana nanana nana
Nana nanana nana
Nanana nana, nanana nana nana
Hej hej, zaœpiewaj to jej
Nie musisz dobieraæ s³ów
Szczêœcie nie czeka
Hej hej, opowiedz to jej
Nie musisz ulegaæ ju¿
Szczêœcie jest tu¿
Szczêœcie jest dzisïaj tu¿ tu¿

More Fomins Lyrics >>


Share on Facebook

 Search music lyrics

Custom Search


 Translate song lyrics

#   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z